Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden lezen en accepteren

Personal Art (‘Ons' of ‘Wij') levert de website www.personal-art.nl en daaraan gelieerde diensten aan jou, de gebruiker, die de in deze tekst genoemde voorwaarden, en opmerkingen in acht dient te nemen. Daarnaast dienen gebruikers, als zij andere pagina's op de site bezoeken, de voorwaarden die voor deze pagina's gelden in acht te nemen. Door deze site te gebruiken, ga je akkoord met de gestelde gebruiksvoorwaarden. Als je niet aan deze voorwaarden gebonden wil zijn, verlaat dan nu de pagina. Jouw instemming met het in acht nemen van deze algemene voorwaarden geldt vanaf het moment dat je de site gebruikt en de producten, ideeën en diensten die erop staan bekijkt.

Beschrijving van de diensten

Wij bieden in onze winkel diensten aan die uiteenlopen van het ontwerpen van je portret tot het afdrukken daarvan op verschillende achtergronden. Wij behouden ons het recht om de site of de daaraan gelieerde diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Jij of derden kunnen ons niet aansprakelijk stellen als we van dit recht gebruikmaken.

Registratiegegevens invoeren en privacy

Door de registratiegegevens die wij van jou nodig hebben in te voeren, verklaar je dat alle gegevens op het registratieformulier juist zijn. Ook ga je ermee akkoord deze gegevens bij te houden om ze te updaten indien nodig.

Je geeft ons het recht om bepaalde gegevens aan derden door te geven indien nodig. Meer over de veiligheid van je gegevens staat omschreven in ons privacybeleid.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juni 2011. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om deze Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen zonder jou hiervan op de hoogte te stellen. Jij verklaart en gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om jezelf op de hoogte te stellen van de site en de Algemene voorwaarden, en eventuele wijzigingen daarin.

Gedrag op de site

Gebruik van de site is onderworpen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Jij draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van jouw communicatie op de site. Als je informatie op de site zet of gebruikmaakt van een van de communicatiediensten die op de site wordt aangeboden, verklaar je geen content te plaatsen die:

  1. Onrechtmatig, bedreigend, grof, lasterlijk, frauduleus, misleidend is, andermans privacy schaadt, of op enige andere wijze onze huisregels of ons beleid schendt.
  2. Beledigend, rancuneus, vernederend of intimiderend is jegens mensen met een ander geloof, geslacht, ras, leeftijd of mensen met een handicap.
  3. Inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, auteursrecht of recht van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content die door gebruikers van deze site geplaatst wordt. Hoewel we de content die geplaatst wordt niet vooraf bekijken of redigeren, behouden we ons het recht voor alle content te verwijderen die niet in lijn is met onze Algemene voorwaarden of gedragsregels, of die anderszins aanstootgevend, schadelijk of onjuist is.

Informatie intellectueel eigendom

Met het lezen van deze Algemene voorwaarden, stem je ermee in dat alle content en afbeeldingen op de site beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten en -wetten en dat zij het volledig eigendom zijn van Personal-Art. Afgezien van het exemplaar dat exclusief voor jou gemaakt wordt, is het niet toegestaan data te kopiëren, reproduceren, wijzigen, heruitgeven, uploaden of door te spelen zonder onze voorafgaande toestemming. Elke vorm van onrechtmatig gebruik zou het auteursrecht, het handelsmerk en andere van toepassing zijnde wetten kunnen schenden en kan leiden tot strafrechtelijke of burgerlijke vervolging.